0

Prosazování demokracie na širším Středním východě

Američtí i evropští lídři hovoří o nutnosti podpořit na „širším Středním východě" reformu. Američané úkol vnímají jako hlavní bojiště ve válce proti teroru; Evropanům jde o vstřícné vlády, jež zastaví proud ilegální migrace a organizovaný zločin. Obě strany jsou zajedno, že spolupráce s lokálními partnery na mírové demokratické změně dnes je nejlepším způsobem, jak se vyvarovat násilné revoluci či vojenskému zásahu zítra.

Tento reformní elán představuje proměnu náhledu. V minulosti se prioritami stávaly jiné zájmy, například zabezpečení plynulých dodávek ropy nebo získání součinnosti při potírání terorismu. Navzdory květnaté rétorice o prosazování demokracie však její podpora dosud nespočívá na konkrétních akčních programech. Seriózní strategie musí splnit tři úkoly: posílit podporu demokratů v oblasti, vytvořit regionální podmínky, které usnadní demokratický rozvoj, a konečně přimět nás samotné přetvořit vlastní domácí scénu tak, abychom vyvíjeli prodemokratické zahraniční politiky a dokázali je udržet.

Zaprvé, ačkoliv je třeba, aby Západ hrál zásadní podpůrnou úlohu, změna musí vycházet z regionu. Naším úkolem je posilovat místní politické síly prosazující demokratickou změnu. V mnoha zemích jsou demokratičtí aktivisté kvůli své věrnosti lidským právům vězněni - a pomoci se jim dostane jen málo. Žádný vysoce postavený americký ani evropský lídr by neměl oblast navštívit bez zmínky o lidských právech a obhajoby osob bojujících za demokracii.

V praxi to znamená, že Západ musí navýšit přímou podporu pro místní neziskové organizace a bojovníky za lidská práva (ačkoliv v zemích, jako je Egypt, bude nejprve třeba přimět tamní vládu ke změně zákona, jež jim přijímání takových prostředků umožní). Zatímco na obranu v současnosti USA vydávají téměř 400 miliard dolarů, Národní nadace pro demokracii hospodaří s rozpočtem kolem 40 milionů dolarů, z nichž se jen zlomek vynaloží na širším Středním východě. Aby byla podpora skutečně účinná, měla by být desetinásobná, ba vyšší. Evropská unie by měla výdaje na podporu demokracie zvýšit alespoň na 500 milionů euro ročně.