Skyscrappers against a night sky Busà Photography/Getty Images

Pohled na zisky v souvislostech

BERKELEY – Vysoké zisky se obvykle považují za známku ekonomické znamenitosti společnosti, výsledek novátorství a efektivity formované zdravou konkurencí. Jak ale dokládá nedávná zpráva Rady ekonomických poradců prezidenta USA, vysoké zisky mohou mít jinou příčinu: tržní koncentraci.

Zpráva předkládá několik indikátorů ubývající konkurence v americkém hospodářství, včetně dlouhodobého poklesu počtu nově založených firem a hromadění enormních zisků v malém okruhu společností. Na základě jejích doporučení prezident Barack Obama nedávno vydal nařízení vyzývající všechny orgány vlády USA, aby využívaly svých pravomocí k podpoře konkurenčního prostředí.

Nastal okamžik, kdy je důležité zhodnotit stav konkurence v různých sektorech. Mnoha americkým odvětvím, včetně některých nejvíce inovativních, dominuje hrstka velkých společností, z nichž některé se těší opravdu velkému tržnímu podílu a tvoří výnosy výrazně převyšující historické průměry. Některé společnosti zase namísto využívání výnosů k budování produktivních kapacit hromadí hotovost nebo skupují konkurenty.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/G12GysA/cs;

Handpicked to read next

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.