4

Makropotenciál mikrofinancí

LONDÝN – Mikrofinance jsou v podstatě snahou poskytovat finanční služby lidem, které formální bankovní soustava neobslouží – nebo je obslouží nedostatečně. Jsou-li finanční služby odpovídající, dostupné a spravedlivě oceněné, mohou lidé spořit, hradit neočekávané výdaje a investovat do zdraví, bydlení a vzdělání svých rodin.

Mezinárodní finanční korporace odhaduje, že mikrofinance v posledních 15 letech dosáhly ke zhruba 130 milionům lidí na celém světě. Během této doby byly opěvovány za svůj potenciál podporovat finanční začleňování občanů a umožňovat jim, aby se vyhnuli chudobě. Také se však setkaly s ostrou kritikou, když někteří půjčovatelé čelili obviněním ze spekulantství.

Navzdory široce medializovaným nástrahám mikrofinancí nelze přehlížet jejich potenciál zlepšovat životy chudých lidí. Otázka nyní zní, jak zajistit, aby se mikrofinance staly oborem, který svět potřebuje. Za tímto účelem je nutné učinit tři důležité kroky.

Prvním krokem je lepší regulace. Mikrofinanční instituce (MFI) mají mnoho forem – banky hlavního proudu, banky se speciální licencí, nefinanční společnosti, finanční a leasingové společnosti, nevládní organizace, družstva a trusty – a řídí se mnoha různými podnikatelskými modely. Všichni tito zprostředkovatelé musí být uznáváni a regulováni podle potřeb ekonomik, ve kterých působí.