0

Politizace hospodářské soutěže EU

Nová Evropská komise byla jmenována. Jak by měla vypadat a jaké by měly být její prvotní cíle?

Komise byla původně vytvořena jako technokratický orgán, který je relativně nezávislý na národní či nadnárodní kontrole - vzhledem k jejímu mandátu je to tak správně. Komise přitom funguje nejlépe, když se této role drží. Vzpomeňme, jak výtečnou práci již odvedla v oblasti hospodářské soutěže: rozbíjí kartely a zastavuje státní pomoc, a to i v případě, že se tato pomoc vydává za něco jiného, například za vládní záruky za firemní dluh.

Z toho plyne poučení, že komisaři by se měli soustředit na své konkrétní úkoly a pamatovat přitom spíše na zájmy EU než na zájmy svých zemí. Mario Monti, úspěšný komisař pro hospodářskou soutěž, je shodou okolností Ital, ale nikdo ho nikdy neobvinil, že prosazuje nějakou „italskou agendu". Jeho boj proti státní pomoci se naopak střetával se zavedenou italskou praxí.

Napomohla i novinka zavedená současnou komisí v čele s Romanem Prodim. Ta rozhodla, že vyšle komisaře „do terénu": jejich pracovny se již nenacházely vedle úřadu předsedy, nýbrž přímo na odděleních, za něž každý z nich zodpovídal. To komisaře donutilo soustředit se na svou práci a dohlížet na všemocné generální ředitele a jejich úřady; na „velkou politiku" jim zůstalo jen málo času.