0

Plugging the Leaks

MNICHOV – Kongres Spojených států s bolestí a obavami finančně vypomohl Wall Street, aby předešel zhroucení americké finanční soustavy. Oněch 700 miliard dolarů, které se mají použít, ale možná proteče děravým vědrem a totéž se může stát s miliardami, jež vyčleňují vlády po celém světě.

Americké finanční ústavy, které během roku 2008 zbankrotovaly – anebo by zbankrotovaly, nebýt vládní výpomoci –, se dostaly do potíží proto, že jim scházel kmenový kapitál. Tento kapitál jim nechyběl proto, že by jej nikdy neměly, nýbrž proto, že v předešlých letech vyplácely příliš velkou část svých hojných výnosů akcionářům a svou činnost přehnaně opíraly o páku vypůjčeného kapitálu. Nebudou-li podniknuta žádná opatření ke zvýšení minimálních požadavků na kmenový kapitál bank a dalších finančních ústavů, finanční krize podobné té současné se budou opakovat.

Anglosaské finanční instituce jsou známé vysokými poměry vyplacených dividend. Lačnost po dividendách a důraz na krátkodobé výkonnostní cíle, jež tyto instituce charakterizují, jsou z evropské perspektivy ohromující i hrozivé. Obzvlášť investiční banky jsou proslulé svým minimalistickým přístupem ke kmenovému kapitálu. Poměr mezi kmenovým kapitálem a aktivy musí být u běžných bank asi 7%, kdežto investiční banky obvykle fungovaly s poměrem pouhých 4%.

Nedostatek kmenového kapitálu vyplynul především z koncepce „omezeného ručení“, která se stala pobídkou k přílišnému využívání dluhové páky. Výdělky ponechávané uvnitř finančního ústavu lze v turbulentních časech snadno ztratit. Zajistit lze jedině výnosy, které se včas vyvedou.