0

Hra na demokracii

Když nás v Kalkatě oslovilo nějaké mladší dítě a chtělo se zapojit do hry, jíž jsme se s kamarády bavili, dovolili jsme mu to, ale nejdřív jsme zašeptali slova elé belé jeden druhému do ucha. Elé belé je účastník hry, který si myslí, že je součástí dění, ale ve skutečnosti pouze dělá prázdné pohyby. Všichni jsme věděli, že branka, kterou vstřelil, nebyla skutečným gólem.

V dětském věku bylo ovládnutí krutého umění elé belé velmi důležité. Když se objevilo nové dítě doprovázené svou oddaně milující matkou, dokázali jsme si pouhým pohledem sdělit, že přicházející dítě bude elé belé.

Technika elé belé vzkvétá i ve světě dospělých. Každý si dokáže vybavit nějakou situaci kolektivního rozhodování - konkurzní komisi, skupinu pro přípravu předpisů - kde někteří členové byli elé belé. Všichni jsme někdy byli elé belé , a ani o tom nemusíme vědět.

Co platí o dětech a dospělých, je pravda i o mezinárodních institucích. Organizace, jejichž oficiálním posláním je zapojovat všechny národy do rozhodovacích procesů, často ovládají malé skupiny mocných národů, zatímco ostatní jen prázdně předstírají účast. Světová obchodní organizace (WTO), jež údajně ctí princip jedna země jeden hlas, ve skutečnosti jedná podle programu sestaveného v zákulisí malou skupinou národů.