0

Jeden svět, jedna Evropa

PAŘÍŽ – G8, G5, G20, G2, G3 a teď G14 (G8 plus G5 plus Egypt): ještě nikdy se „matematika“ světového řádu nezdála komplikovanější a zmatečnější.

Kofi Annan se u příležitosti 50. výročí Organizace spojených národů v roce 2005 pokusil multilaterální instituce světa upravit tak, aby odpovídaly nové realitě. Šlo o odvážnou snahu, která přišla příliš brzy. Průmyslový svět Severu ještě nebyl připraven připustit novou váhu nastupujících mocností a potřebu vytvořit novou rovnováhu mezi Severem a Jihem, Východem a Západem.

Vytvořila nezbytné podmínky a příznivější klima pro zásadní přestavbu multilaterálních institucí současná finanční a hospodářská krize, vzhledem ke své traumatické hloubce a zřetelné odpovědnosti Spojených států jako původce? Na přesvědčení, že přijde opravdová změna, je příliš brzy. Je však jisté, že hledání nové rovnováhy mezi Severem a Jihem musí začít poctivým a střízlivým pohledem na současné postavení Evropy v multilaterální soustavě.

Evropy je dnes jak příliš mnoho, tak příliš málo; anebo jinými slovy, v nejpřednějších světových fórech je příliš mnoha hlasy zastoupeno příliš mnoho evropských zemí. Avšak co do váhy a vlivu panuje nedostatek sjednocené Evropy.