0

Evropa stará a stárnoucí

Když americký ministr obrany Donald Rumsfeld nedávno hovořil o ,,staré Evropě," měl pravdu, ovšem nikoliv tak, jak zamýšlel. Evropa je skutečně stará - a nadále stárne. Na celém kontinentu jsou děti stále vzácnější. Míra porodnosti (počet dětí na jednu ženu v celé populaci) klesla v Německu a Itálii na 1,2%. Ve Spanělsku je číslo ještě nižší - dosahuje tu evropského dna. Spanělsko je stále mladou společností, bezdětná společnost je ovšem odsouzena k zániku.

Naproti tomu míra porodnosti v USA je 2,4 a v Británii 2,1. Tyto rozdíly jsou pozoruhodné, obzvláště uvážíme-li, že americké i britské programy mateřských dovolených oplývají štědrostí mnohem méně než v kontinentální Evropě. Francie na kontinentu vyčnívá se svou mírou porodnosti na úrovni 1,8. Jde nejspíše o výsledek dlouholeté velkorysosti daňové politiky vůči velkým rodinám.

Migrace je také významným vysvětlením těchto rozdílů. Vyšší míra porodnosti v USA, Británii a Francii odráží velký počet přistěhovaleckých rodin v těchto zemích. Míra porodnosti je mezi imigranty obvykle vyšší než v rodinách rodilých Evropanů a Severoameričanů. Rostoucí počet přistěhovaleckých pracovníků ovšem nemusí míru porodnosti zvyšovat. Například v Německu žije četná populace gastarbeitrů, ale jen málo se jich tu usadí s rodinami - většina nechává své děti v rodné zemi.

Stárnoucí populace je jedním z důvodů špatné ekonomické výkonnosti Evropy. Starší lidé nepracují a stále menší část populace (mizející mladí) je zajišťuje z daní. To následně vede k tomu, že vyšší daně potřebné na zajištění starších občanů berou mladším chuť pracovat a vytváří se bludný kruh: stále se zvyšuje zdanění mizející pracovní síly, snižuje se míra růstu a je stále méně zdrojů na zajištění těch, kdo odcházejí do důchodu v šedesáti a žijí ještě po devadesátce.