2

Geavanceerde economieën staan voor lastige keuzes

MILAAN – 's Werelds ontwikkelde economieën, waarvan die van de VS veruit de grootste en systemisch meest belangrijke is, staan voor een reeks lastige politieke en sociale keuzes. Voor het eerst na de crisis erkent de door president Barack Obama ingediende Amerikaanse begroting die keuzes en uitruilen rechtstreeks en volledig.

Het voorstel van Obama is een belangrijk, eerlijk en politiek moedig document. Het debat dat erop volgt zal grotendeels bepalen of de Verenigde Staten zich zullen bewegen in de richting van een krachtig, inclusief en duurzaam patroon van groei en werkgelegenheid, en hoe de lasten van het kiezen voor zo'n pad zullen worden verdeeld over Amerikanen van diverse leeftijden, opleidingsniveau's, inkomens en vermogens.

We weten dat sterke technologische en mondiale marktkrachten het aantal routinematige fabrieksbanen drastisch omlaag hebben gebracht, de werkgelegenheidskansen voor de middenklasse naar de niet op de export gerichte sectoren van de economie hebben verplaatst, en de groei van het nationale inkomen naar de kant van het kapitaal en de hoogwaardige werkgelegenheid hebben doen verschuiven, terwijl de inkomens elders zijn gestagneerd. De aanwas van nieuwe banen blijft zwak, en de groei van de werkgelegenheid blijft achter bij de economische groei.

Deze ontwikkelingen kunnen niet alleen maar aan slechte beleidskeuzes of een kortzichtige overheid worden geweten. Zij vloeien vooral voort uit het veranderende technologische landschap van een steeds meer geïntegreerde mondiale economie; maar ze zijn verscherpt door een systematisch patroon van onderinvestering in de publieke sector.