Vykonavatelé jaderné bdělosti

LOS ANGELES – Tento měsíc před čtyřiceti lety se ve Východní místnosti Bílého domu sešli zástupci více než 50 států, aby podepsali Smlouvu o nešíření jaderných zbraní (NPT). Americký prezident Lyndon B. Johnson ji ve svých pamětech nazval „nejvýznamnějším krokem, který jsme dosud udělali pro snížení možnosti nukleární války.“

Dnes můžeme s časovou výhodou hodnotit, zda úmluva skutečně představuje „historický obrat“, jak prezident Johnson doufal. Důkazy naznačují, že ačkoliv hráz, kterou pakt vystavěl, velkou měrou drží, objevily se vážné trhliny, což vykonavatele jaderné bdělosti přimělo použít sílu, kdykoli usoudili, že diplomacie nedokáže šíření Bomby zabránit. Zda je toto chování zvěstovatelem budoucnosti, není jasné, ale vyvolává neutuchající hrozbu, neboť do NPT se nezdařilo zahrnout účinný mechanismus vymáhání poslušnosti.

Jedno je mimo pochybnost: NPT je základním pilířem režimu nešíření jaderných zbraní, který už v současnosti podepsaly a ratifikovaly všechny státy kromě tří – Indie, Pákistánu a Izraele – a od něhož jeden stát, Severní Korea, odstoupil. Principy smlouvy zůstávají odvážné: pět států uznaných za držitele jaderných zbraní – USA, Británie, Francie, Rusko a Čína – se zavazuje svůj jaderný arzenál odstranit a ostatní strany souhlasí, že si jaderné zbraně nepořídí výměnou za právo s mezinárodní pomocí rozvíjet civilní jadernou energetiku, za podmínky dodržení závazných bezpečnostních záruk.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/0qgIMns/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.