Třetí fáze krize eura?

BERKELEY – První dvě složky krize eura – bankovní krize, která byla důsledkem nadměrných investic za vypůjčené peníze ve veřejném i soukromém sektoru, a následný prudký pokles důvěry ve vlády eurozóny – se podařilo úspěšně nebo přinejmenším zčásti úspěšně vyřešit. Zbývá však třetí, nejdlouhodobější a nejnebezpečnější faktor v pozadí krize: strukturální nerovnováha mezi severem a jihem eurozóny.

Nejprve dobrá zpráva: strach, že by se evropské banky mohly zhroutit a úprk zpanikařených investorů do bezpečí by pak v Evropě vyvolal velkou hospodářskou krizi, již zřejmě pominul. Rozplývat se začala i obava, kterou rozdmýchala výlučně dysfunkční politika Evropské unie: totiž že vlády v eurozóně by mohly vyhlásit bankrot, což by vyvolalo neméně strašlivé důsledky.

Otázka, zda se Evropa vyhne hluboké depresi, závisela na tom, zda se náležitě vyrovná s těmito dvěma aspekty krize. Ve vzduchu se však stále vznáší otázka, vyhne-li se Evropa jako celek ztraceným dekádám hospodářského růstu – odpověď závisí na tom, zda jihoevropské vlády dokážou rychle obnovit konkurenceschopnost.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/YQniqzB/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.