mazzucato60_Sean GallupGetty Images_germanysteel Sean Gallup/Getty Images

Det finnes ikke noe alternativ til grønn næringsstrategi

DUBAI – Etter klimatoppmøtet COP28 er søkelyset fortsatt rettet mot det globale finansieringsgapet. Ifølge beregninger vil det kreve svimlende 5000 - 7000 milliarder dollar i året å oppnå FNs bærekraftsmål for 2030. Ikke bare må vi snarest sikre den nødvendige kapitalen; vi må også sørge for at langsiktige, «tålmodige» investeringer strategisk rettes mot ambisiøse mål. Det betyr at vi må koordinere responsen på tvers av sektorer og på tvers av ulike forsyningskjeder. Dette vil i sin tur kreve en robust næringsstrategi.

Flere land rundt om i verden har blitt enda mer målbevisste i sine planer om å revitalisere sin industrisektor. Det er avgjørende at Storbritannia ikke taper terreng i forhold til disse landene. Tidligere i år skisserte finansminister Jeremy Hunt en ambisiøs plan med mål om at grønne næringer skal bli motorene for langsiktig vekst. Han oppmuntret innstendig grønne virksomheter til å øke investeringene sine og ga uttrykk for framtidsoptimistisme. De konservative og Labour må sørge for at investorer har tillit til at den politikken som føres i Storbritannia vil være stabil, slik at prosjekter med en levetid på flere tiår har en sikker framtid.

Storbritannia vil trenge en klar og omfattende visjon for bærekraftig industriell utvikling hvis landet skal kunne nyte godt av de økonomiske mulighetene som byr seg i en verden der stadig flere land og aktører har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp. Som Independent Review of Net Zero advarer om, kan en politisk tilnærming som ikke henger i hop, ha negative konsekvenser, ikke bare for planeten, men også for næringslivet. Grønne næringer kan, tross alt, være verdt mer enn 10.000 milliarder dollar globalt innen 2050.

https://prosyn.org/chOhKTjnb