nsofor3_SAMIR TOUNSIAFP via Getty Images_africadrcmentalhealthwomanhospital Samir Tounsi/AFP via Getty Images

De geestelijke gezondheidszorg in Nigeria is aan herziening toe

ABUJA – Volgens de meeste Nigerianen is er sprake van een geestesziekte ʻals iemand naakt begint rond te rennen.ʼ Dat is een shockerende misvatting, maar niettemin is 70% van de respondenten bij een recent onderzoek naar geestesziekten – het grootste van het land in bijna twintig jaar – deze mening toegedaan. En dat was slechts één van de vele misplaatste en schadelijke denkbeelden die uit de opiniepeiling naar voren kwamen.

Uit het onderzoek onder 5315 respondenten, uitgevoerd door onze organisaties – EpiAFRIC en het Africa Polling Institute – bleek dat 84% denkt dat geestelijke stoornissen terug te voeren zijn op drugsmisbruik, 60% meent dat dergelijke stoornissen in verband staan met ʻziekten van de geest,ʼ 54% ze wijt aan ʻhet bezeten zijn door boze geestenʼ en 23% ze verklaart als eenʻstraf van God.ʼ Bijna een derde – 32% – denkt dat geestesgestoordheid een erfelijke component heeft.

Gezien deze misvattingen is het wellicht geen verrassing dat 69% van de respondenten heeft gezegd geen enkele vorm van relatie te willen aangaan met een persoon met problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid – voornamelijk, aldus 58%, om redenen van persoonlijke veiligheid. Slechts 26% van de respondenten zou bevriend willen zijn met een persoon met een geestesziekte, terwijl niet meer dan 2% zaken met zo iemand zou willen doen en een schamele 1% een huwelijk zou overwegen. Nigerianen worden vaak aangemoedigd om te controleren of er in de familie van een mogelijke huwelijkspartner geen sprake is van een geschiedenis van geestesziekten.

We hope you're enjoying Project Syndicate.

To continue reading and receive unfettered access to all content, subscribe now.

Subscribe

or

Unlock additional commentaries for FREE by registering.

Register

https://prosyn.org/d6XYhw7nl