0

Konečně nová finanční pravidla

PAŘÍŽ – Před 76 lety, v červnu 1933, se v Londýně uskutečnila Světová monetární a ekonomická konference, během níž se zástupci 66 zemí pokusili ukončit prohlubující se monetární chaos a obchodní války a vyvodit ponaučení z velké hospodářské krize. Po skončení konference přiznali vyjednavači neúspěch.

Druhého dubna 2009 nejvyšší světoví představitelé znovu zamíří do Londýna, aby našli řešení finanční a hospodářské krize, která je stejně strašlivá jako ta z roku 1929. Nemůžeme dopustit, aby se historie opakovala. Zvítězí-li kolektivní nečinnost, riskujeme návrat k politickému a ekonomickému strádání z 30. let, které vydláždilo cestu k ničivému světovému konfliktu.

Na oslabující ekonomiku i finanční nestabilitu nacházející se fakticky ve stavu nouze musíme samozřejmě reagovat. Proto byly stimulační balíky a finanční záchranné plány vůbec poprvé přijaty současně v Evropě, ve Spojených státech a v některých velkých asijských zemích.

Na schůzce ministrů financí států skupiny G-20 dne 14. března vyvinuly všechny naše země maximální úsilí o co nejrychlejší nápravu svých hospodářských mechanismů. Zvolené politiky se stát od státu liší, ale všechny země dávají přednost řešením, která se pro ně jeví jako nejvhodnější. Tváří v tvář úkolům, které na nás čekají, jsou všechny smělé i realistické.