0

Vůdci ve světě sítí

CAMBRIDGE – V�prostředí mobilních telefonů, počítačů a webových stránek typu MySpace, Facebook a LinkedIn je běžné tvrdit, že žijeme ve světě sítí. Různé sítě však poskytují nové formy moci a vyžadují odlišný styl vedení. Barack Obama to chápe; dokonce mu to pomohlo zajistit vítězství.

Obama sice zdaleka nebyl prvním Američanem, který používal internet, avšak ze všech prezidentů nejúčinněji využíval nových technologií k�výběru peněz od malých dárců, mobilizaci a koordinaci dobrovolníků a sdělování svého poselství přímo voličům. Dnes stojí před�otázkou, jak využívat sítě k�vládnutí.

Sítě mají mnoho různých tvarů a velikostí. Některé vytvářejí silné vazby, zatímco jiné produkují vazby slabé. Vzpomeňme na rozdíl mezi přátelstvími a známostmi. O hodnotné informace se lidé budou dělit spíše s�přáteli než se známými. Slabé vazby se však šíří dále a poskytují novátorské, inovativní a nenadbytečné informace.

Sítě založené na silných vazbách vytvářejí sílu loajality, ale mohou se stát klikami, které recirkulují konvenční moudro. Mohou podlehnout „skupinovému myšlení“. Proto je důležitá rozmanitost v�rozhodnutích Obamova kabinetu. Díky ochotě začlenit do svého týmu nejen přátele, ale i protivníky, bývá Obama přirovnáván k�Abrahamu Lincolnovi.