uk wage protest Wiktor Szymanowicz / Barcroft Media via Getty Images

De politieke wortels van de afnemende loongroei

NEW DELHI – Het is nu officieel: werkers over de hele wereld raken achterop. In het jongste Global Wage Report van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) staat dat, exclusief China, de reële (voor de inflatie gecorrigeerde) lonen in 2017 met slechts 1,1% op jaarbasis zijn gestegen, tegen 1,8% in 2016. Dat is het traagste tempo sinds 2008.

In de geavanceerde economieën van de G20-landen zijn de gemiddelde reële lonen in 2017 met slechts 0,4% gestegen, tegen 1,7% in 2015. Hoewel de reële lonen in de Verenigde Staten met 0,7% omhoog zijn gegaan (tegen 2,2% in 2015), stagneerden ze in Europa, waar kleine stijgingen in sommige landen teniet werden gedaan door dalingen in Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. De groeivertraging bij “succesverhalen” als Duitsland en de VS is met name verrassend gezien de toenemende overschotten op de betalingsbalans van Duitsland en de dalende werkloosheid en krappe arbeidsmarkt in de VS.

In de opkomende landen was de gemiddelde loongroei in 2017 (4,3%) sneller dan in de geavanceerde G20-economieën, maar nog steeds trager dan in het voorgaande jaar (4,9%). Azië genoot de snelste groei van de reële lonen, grotendeels dankzij China en een paar kleinere landen zoals Cambodja, Sri Lanka en Myanmar. Maar alles bij elkaar liep de loongroei in de Aziatische economieën in 2017 grotendeels terug. En in Latijns-Amerika en Afrika ervoeren diverse landen zelfs dalingen van de reële lonen.

https://prosyn.org/JFGT02Gnl