Paul Lachine

Mravy a zhroucení

LONDÝN – H.G. Wells po první světové válce napsal, že probíhají dostihy mezi morálkou a destrukcí. Lidstvo musí opustit své válečnické způsoby, prohlásil Wells, jinak jej zdecimuje technika.

Ekonomické spisy ale předestíraly naprosto odlišný svět. Tady byla technika po zásluze králem. Prométheus byl laskavým vladařem, jenž svému lidu rozdal plody pokroku. Ve světě ekonomů se mravnost neměla pokoušet techniku ovládat, nýbrž měla se přizpůsobit jejím požadavkům. Jedině tak mělo být možné zabezpečit hospodářský růst a odstranit chudobu. Tradiční morálka se vytrácela, zatímco technika násobila výrobní sílu.

Na této víře v technologickou spásu jsme lpěli, zatímco stará přesvědčení se vytrácela a technika byla čím dál nápaditější. Výsledkem byla víra v trh, neboť právě trh je porodní bábou technické vynalézavosti. Ve jménu této víry jsme přijali globalizaci, vůbec nejširší možné rozpětí tržního hospodářství.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/KUA5Xsm/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.