6

Jak zacelit kvalifikační trhlinu

WASHINGTON, DC – V době prudce rostoucí nezaměstnanosti se může zdát rozumné předpokládat, že firmy nemusí mít strach, že nenajdou pracovníky. Nedávný průzkum McKinsey mezi více než 2800 zaměstnavateli po celém světě ale jasně ukázal, o jak chybný názor se jedná. Čtyři z deseti zaměstnavatelů odpověděli, že nemohou najít pracovníky do vstupních pozic, a víc než třetina respondentů uvedla, že jejich podniky sužuje nedostatek vhodných dovedností na trhu práce.

Mladí lidé po celém světě se přitom urputně snaží najít si práci. Proč je bez zaměstnání víc než polovina mladých lidí v Řecku a Španělsku, sice zčásti vysvětluje krize v eurozóně, ale rychle rostoucí ekonomiky jako Jižní Afrika a Nigérie zaznamenávají tytéž míry nezaměstnaností mladých. Na Středním východě a v severní Africe je nezaměstnaný každý třetí mladý člověk. Ve Spojených státech byla loni nezaměstnaná zhruba polovina držitelů bakalářského titulu ve věku do 25 let.

To vše poukazuje na nákladný nesoulad dovedností v dnešní ekonomice. V případě, že se nezlepší vzdělávání, náklady ušlých příležitostí by se do roku 2030 jen v samotných USA vyšplhaly na 1,7 bilionu dolarů. Obdobně Čína by překlenutím své kvalifikační mezery mohla do roku 2020 zvýšit své HDP o 250 miliard dolarů. Proč se tedy nedělá víc pro to, aby mladí lidé získávali dovednosti, které potřebují?

Problém vyrůstá z rozbíhavosti náhledů různých aktérů na trhu práce. Přes 70 % vzdělávacích institucí, které se zúčastnily průzkumu McKinsey, je přesvědčeno, že jejich absolventi jsou na trh práce připraveni; s tím nesouhlasí víc než polovina zaměstnavatelů a mladých lidí. K překlenutí této propasti je zapotřebí, aby pedagogové a zaměstnavatelé úžeji spolupracovali. Zaměstnavatelé musí učitele seznámit se svými požadavky a vzdělávací instituce musí svým absolventům předat nástroje, které jim umožní tyto požadavky splnit. Problém tkví v chybějících vazbách, takže řešením je vazby vytvářet.