24

De intellectuele strijd tegen ISIS

DUBAI – De mondiale financiële crisis heeft de wereld geleerd hoe diepgaand onderling verbonden onze economieën zijn. In de huidige extremisme-crisis moeten we erkennen dat we voor onze veiligheid net zo onderling afhankelijk zijn geworden, zoals blijkt uit de strijd om ISIS te verslaan.

Als we willen voorkomen dat ISIS ons deze les op harde wijze bijbrengt, moeten we erkennen dat we de vuren van het fanatisme niet alleen met geweld kunnen doven. De wereld moet zich verenigen achter een holistisch streven om de ideologie in diskrediet te brengen die de extremisten hun macht geeft, en om hoop en waardigheid terug te geven aan degenen die de extremisten willen rekruteren.

ISIS kan – en zal – zeker militair worden verslagen door de internationale coalitie die zich nu aan het formeren is en die actief gesteund wordt door de VAE. Maar militaire indamming is slechts een gedeeltelijke oplossing. Voor duurzame vrede zijn drie andere ingrediënten nodig: het winnen van de ideeënstrijd; het 'upgraden' van zwakke bestuursvormen; en het ondersteunen van de menselijke ontwikkeling van onderop.

Een dergelijke oplossing moet beginnen met een gezamenlijke internationale politieke wil. Geen enkele politicus in Noord-Amerika, Europa, Afrika of Azië kan het zich veroorloven de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te negeren. Een mondiale dreiging vraagt om een mondiaal antwoord. Iedereen zal de hitte voelen, omdat deze vlammen geen grenzen kennen; ISIS heeft leden gerecruteerd uit minstens tachtig landen.