Měnící se rozvojový řád

DUBAJ – Rozvojové cíle tisíciletí (MDG) vytvořily úspěšný rámec, v němž mohl svět řešit základní společenské problémy, jako jsou chudoba, zdraví, hlad a vzdělání. V době, kdy začínají diskuse o podobě a rozsahu globální rozvojové agendy, která nahradí MDG po jejich skončení v roce 2015, bylo by užitečné zamyslet se nad rolí soukromého sektoru a opětovně zvážit celkový přístup mezinárodního společenství k rozvoji.

Hospodářský rozvoj je nejlepším – a vlastně i jediným – způsobem, jak dosáhnout trvalého snížení chudoby. Roztáčí vítanou spirálu: růst vytváří pracovní místa a pracovní místa snižují chudobu.

Soukromý sektor hraje klíčovou roli. Kapitálové toky v soukromém sektoru dnes zatlačují do pozadí tradiční toky pomoci ze sektoru veřejného. Například z 200 miliard dolarů celkových amerických prostředků vyčleněných v roce 2010 na rozvoj jich 87% pocházelo ze soukromých toků. Naproti tomu v 60. letech představovala oficiální zahraniční rozvojová pomoc plných 70% kapitálových toků do rozvojových zemí.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles from our archive every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/2itrvSe/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.