Měnící se rozvojový řád

DUBAJ – Rozvojové cíle tisíciletí (MDG) vytvořily úspěšný rámec, v němž mohl svět řešit základní společenské problémy, jako jsou chudoba, zdraví, hlad a vzdělání. V době, kdy začínají diskuse o podobě a rozsahu globální rozvojové agendy, která nahradí MDG po jejich skončení v roce 2015, bylo by užitečné zamyslet se nad rolí soukromého sektoru a opětovně zvážit celkový přístup mezinárodního společenství k rozvoji.

Hospodářský rozvoj je nejlepším – a vlastně i jediným – způsobem, jak dosáhnout trvalého snížení chudoby. Roztáčí vítanou spirálu: růst vytváří pracovní místa a pracovní místa snižují chudobu.

Soukromý sektor hraje klíčovou roli. Kapitálové toky v soukromém sektoru dnes zatlačují do pozadí tradiční toky pomoci ze sektoru veřejného. Například z 200 miliard dolarů celkových amerických prostředků vyčleněných v roce 2010 na rozvoj jich 87% pocházelo ze soukromých toků. Naproti tomu v 60. letech představovala oficiální zahraniční rozvojová pomoc plných 70% kapitálových toků do rozvojových zemí.

https://prosyn.org/2itrvSecs