Spravedlivý díl Mitta Romneyho

NEW YORK – Významnou otázkou americké prezidentské kampaně se staly daně z příjmu Mitta Romneyho. Jde o malicherné politikaření, anebo to má skutečný význam? Opravdu na tom záleží – a nejen z pohledu Američanů.

Zásadním tématem v základech politické debaty ve Spojených státech je úloha státu a potřebnost kolektivního jednání. Jádrem moderní ekonomiky je sice soukromý sektor, ale úspěch nedokáže zajistit sám. Finanční krize, která propukla v roce 2008, potvrdila například nutnost adekvátní regulace.

Moderní ekonomiky se navíc kromě účinné regulace (včetně zajišťování rovné hrací plochy pro konkurenční soutěžení) zakládají na technickém novátorství, které ovšem předpokládá základní výzkum financovaný vládou. Jde o příklad veřejného statku – něco, co prospívá všem, ale kdybychom spoléhali na soukromý sektor, byla by toho přinejlepším nedostatečná nabídka.

https://prosyn.org/BXERYdjcs