0

Špatné řízení protiraketové obrany

Protiraketová obrana se znenadání v Evropě projevila jako rozvratná otázka. Místo aby plán Bushovy administrativy rozmístit součásti systému protiraketové obrany v Polsku a v České republice posiloval evropskou bezpečnost, hrozí zesílením napětí s Ruskem a prohloubením sporů s evropskými spojenci USA, zejména těmi ve východní Evropě, kde je podpora amerických politik nejsilnější.

Narůstající odpor vůči rozmístění americké protiraketové obrany plyne ze způsobu – či spíše nezpůsobu –, jímž dosud Amerika své plány na rozmístění prezentovala.

Zaprvé, představitelé USA nepoložili politické a psychologické základy pro rozmístění systému. Předpokládali, že čeští a polští lídři – již byli silně proameričtí – budou ochotně s rozmístěním souhlasit a že veřejné mínění v obou zemích se přikloní k čemukoli, o čem vlády rozhodnou.

Amerika však nedokázala předložit srozumitelné veřejné zdůvodnění plánovaného rozmístění systému určeného ke zničení střely odpálené lotrovským režimem. Česká ani polská vláda proto neuměly odpovědět na zásadní otázky ohledně nákladů a přínosů tohoto rozmístění pro polskou a českou národní bezpečnost. To umožnilo skeptikům a odpůrcům protiraketové obrany, aby ve vnitřních debatách v obou zemích získali nadvládu.