0

Integrace Blízkého východu


Současné úsilí o oživení „cestovní mapy“ ke konečnému urovnání palestinsko-izraelského konfliktu a vytvoření palestinského státu je teprve v předběžné fázi. Jednou z těchto předběžných snah byla i nedávná mezinárodní konference v Londýně, která si kladla za cíl podpořit reformy v palestinské samosprávě a získat podporu pro obnovená jednání s Izraelem.


Já ovšem tvrdím, že zprostředkovatelského úsilí není zapotřebí: Palestinci dnes potřebují partnery. Jejich přirozeným a historickým partnerem v konfliktu s Izraelem přitom vždy bylo Jordánsko.

Toto partnerství se nikdy nezpřetrhalo. Články 3 a 8 jordánské mírové smlouvy s Izraelem se výslovně zmiňují o problému uprchlíků jako o jedné z nejvýznamnějších otázek, které je stále potřeba vyřešit, a poukazují rovněž na nevyřešený stav přeshraničních úmluv a otázky Jeruzaléma. Jordánsko nestojí stranou současného mírového procesu, ale je jeho nezbytnou součástí.


Původní cestovní mapa narýsovaná na madridské konferenci v roce 1991 předpokládala dvě fáze: konečné urovnání sporů mezi Palestinci a Izraelem a trvalé vyřešení regionálních konfliktů. Účast Jordánska na obou těchto fázích je klíčová.