2

Jak zkrotit evropské banky

PAŘÍŽ – Evropská komise v lednu zveřejnila svůj tolik očekávaný náčrt bankovní reformy, jehož cílem je omezit podstupování rizik největšími bankami v Evropské unii. Návrh se však setkal se značným odporem; někteří lidé varují, že nahlodá konkurenceschopnost evropských bank, zatímco podle jiných nepostačuje k efektivnímu zmírnění bankovních rizik. Další vývoj této debaty bude mít hluboké dopady na budoucnost EU.

Podle evropského komisaře Michela Barniera, jenž stojí v čele reformního úsilí, by navrhovaná opatření – včetně regulační pravomoci oddělovat riskantnější obchodní aktivity bank od správy vkladů – zvýšila finanční stabilitu a ochránila daňové poplatníky. Návrh regulace však ani zdaleka nesplňuje doporučení vysoké expertní skupiny z roku 2012, které obsahovalo neprostupnou zeď mezi spekulativními obchody bank a poskytováním individuálních a komerčních bankovních služeb.

Mnozí lidé nicméně tvrdí, že Barnierův návrh zachází příliš daleko. Zřejmě nejsilnější reakce přišla od guvernéra Francouzské národní banky Christiana Noyera, jenž označil navrhovaná opatření za „nezodpovědná a v rozporu se zájmy evropské ekonomiky“.

Postoje zaujímané v této složité debatě se přesně nekryjí s tradičním pravolevým politickým spektrem. Barnier je středopravicový Francouz doporučující větší kontrolu nad soukromými bankovními činnostmi. (Přísnější bankovní regulaci ostatně schvalují všichni.) A ačkoliv je Noyer vzhledem ke své pozici v centrální bance nezávislý, prosazuje autonomii bankovního sektoru v zemi s levicovou vládou. V sázce je schopnost Evropy vyhnout se další finanční kalamitě – takové, která by mohla být ještě ničivější než krize z roku 2007.