Jak zvládnout globální krizi migrace?

Diskuse o migraci se dnes soustřeďují spíše na dopad přistěhovalců na soudržnost společnosti. Zastánci otevřenější politiky tvrdí, že z důvodu postupného stárnutí populace a ubývání pracovní síly je imigrace žádoucí pro udržení vysoké životní úrovně. Jejich odpůrci naopak hovoří o rušivých vlivech imigrace zvlášť na nejzranitelnější skupiny občanů v zemích, které už teď trpí vysokou nezaměstnaností. Především ale potřebujeme hlubší a globálnější náhled na celou problematiku, který nepřináší ani jedna strana.

Díky obrovským hospodářským změnám, společenskému vření a politickým bouřím vzrostl od roku 1800 do roku 1950 počet obyvatel Evropy o 269 procent: z 203 na 547 milionů. Emigrace z Evropy se pro kontinent stala bezpečnostním ventilem, bez něhož by tlak na státy i populace byl neúnosný.

Během těchto 150 let Evropané houfně emigrovali do Latinské Ameriky, kde přispěli k 50milionovému zvýšení počtu obyvatel, do Severní Ameriky, kde se díky nim počet obyvatel zvýšil o 75 milionů, a do Oceánie, kde populace vzrostla o 11 milionů. Venkovské obyvatelstvo, pro které už nebylo místo, si mohlo najít půdu k obdělávání na rozsáhlých plochách tehdejšího amerického pohraničí nebo místo v průmyslových závodech v rodících se amerických velkoměstech. Ti nejodvážnější a nejctižádostivější mohli své štěstí jít hledat do afrických a asijských kolonií.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/D6LYmGu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.