Door handel uit de armoede

WASHINGTON, DC – Sinds jaar en dag is een basisprincipe van de internationale handelstheorie dat een grotere handel op de lange termijn correleert met snellere bbp-groei. Maar de uitdaging, waar mijn instituut de Wereldbank mee bezig is, is om te verzekeren dat door handel gedreven groei de armen voordeel biedt. Dit is waarom de leiders van zeven multilaterale instituties, waaronder de Wereldbank, zich hebben ingespannen voor een handels-faciliterende overeenkomst die eerder deze maand gesloten werd op ministeriele conferentie van de Wereld Handels Organisatie op Bali.

Zeker, de armoede wereldwijd is historisch laag, met niveaus van extreme armoede (het gedeelte van de bevolking dat leeft van minder dan 1,25 dollar per dag, in termen van koopkrachtpariteit) die in 2010 met meer dan de helft gedaald waren ten opzichte van 1990. Maar dat betekent dat er nog steeds meer dan een miljard mensen wereldwijd in extreme armoede leven. Bovendien is de vooruitgang ongelijk geweest, met armoedeniveaus die in Oost-Azië en Latijns Amerika veel meer gedaald zijn dan in Sub-Sahara Afrika.

Om met deze veranderende mondiale context om te gaan heeft de Wereldbank een nieuw doel geïntroduceerd om haar inspanningen voor armoedebestrijding langs te leiden: het bevorderen van duurzame, gedeelde welvaart door het monitoren van de inkomensgroei van de armste 40% van de bevolking van elk land. We herbezinnen ons er dus op hoe we succes in ontwikkeling definiëren en hoe we aan handel gerelateerde steun kunnen geven aan ontwikkelingslanden.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/UVfTmpk/nl;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.