0

Lincoln, Roosevelt, Churchill…Obama?

PAŘÍŽ – Výjimečné okolnosti v podobě hloubky a naléhavosti finanční a hospodářské krize přispěly k tomu, že se do funkce amerického prezidenta vyšvihl výjimečný muž – Barack Obama. Nezabrání mu však tytéž okolnosti v úspěchu? Dosáhne duch naděje, který vynesl Obamu k moci, vítězství nad vichry ekonomického a sociálního zoufalství, anebo se strach Západu z rýsující se celosvětové recese rozšíří do Asie a destabilizuje její giganty Čínu a Indii?

Toto jsou hlavní otázky, které si klademe v době, kdy nově zvolený prezident připravuje americký lid na cestu vpřed, jež nemůže být jiná než drsná.

Titíž Američané, kteří v noci ze 4. listopadu křičeli radostí, jsou dnes naplněni obavami, neboť ekonomické těžkosti jsou den ode dne reálnější a oni vidí bezprostřední dopady krize na svých sousedech, ne-li přímo na sobě samotných. Obama, jenž čelí naléhavé nutnosti zmírnit utrpení tolika Američanů, si až příliš dobře uvědomuje, že „smělost naděje“ nebude stačit na obrovské výzvy, s nimiž se bude muset potýkat.

V době, kdy se svět pomalu přesouvá z povznesené nálady do zasmušilého realismu, je důležité udržet si vyvážený názor na okolní dění a vyhnout se dvojímu riziku: podcenění vskutku revoluční povahy toho, co se stalo, a přecenění schopnosti Obamova týmu nacházet zázračná řešení.