Lincoln, Roosevelt, Churchill…Obama?

PAŘÍŽ – Výjimečné okolnosti v podobě hloubky a naléhavosti finanční a hospodářské krize přispěly k tomu, že se do funkce amerického prezidenta vyšvihl výjimečný muž – Barack Obama. Nezabrání mu však tytéž okolnosti v úspěchu? Dosáhne duch naděje, který vynesl Obamu k moci, vítězství nad vichry ekonomického a sociálního zoufalství, anebo se strach Západu z rýsující se celosvětové recese rozšíří do Asie a destabilizuje její giganty Čínu a Indii?

Toto jsou hlavní otázky, které si klademe v době, kdy nově zvolený prezident připravuje americký lid na cestu vpřed, jež nemůže být jiná než drsná.

Titíž Američané, kteří v noci ze 4. listopadu křičeli radostí, jsou dnes naplněni obavami, neboť ekonomické těžkosti jsou den ode dne reálnější a oni vidí bezprostřední dopady krize na svých sousedech, ne-li přímo na sobě samotných. Obama, jenž čelí naléhavé nutnosti zmírnit utrpení tolika Američanů, si až příliš dobře uvědomuje, že „smělost naděje“ nebude stačit na obrovské výzvy, s nimiž se bude muset potýkat.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/Trmni8i/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.