Dean Rohrer

Život po kapitalismu

LONDÝN – V roce 1995 jsem vydal knihu s názvem Svět po komunismu. Dnes si kladu otázku, zda bude nějaký svět po kapitalismu.

Tuto otázku nevyvolal nejhorší hospodářský pokles od 30. let minulého století. Kapitalismus měl krize vždy a bude je mít dál. Zmíněná otázka pramení spíše z pocitu, že západní civilizace je stále více neuspokojivá, obtěžkaná systémem pobídek, které jsou nezbytné pro akumulaci bohatství, ale podkopávají naši schopnost se z tohoto bohatství těšit. Kapitalismus má možná blízko k vyčerpání svého potenciálu vytvářet lepší život – přinejmenším v bohatých zemích světa.

Slovo „lepší“ používám ve smyslu etickém, nikoliv materiálním. Materiální zisky budou možná pokračovat, ale důkazy naznačují, že už nedělají lidi šťastnějšími. Jsem nespokojen s kvalitou civilizace, v níž se hlavním povoláním většiny lidí stala výroba a spotřeba postradatelného zboží.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/aheeTzP/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.