Nechat vrahy bdít nad lidskými právy

Kdyby to nebylo tak hluboce skličující, následující zpráva by mohla být šibeniční anekdotou milénia: Libye byla zvolena předsednickou zemí Komise pro lidská práva při OSN! Když Caligula zvolil do senátu svého koně, neměl jeho kůň aspoň na kopytech krev.

Postup byl pochopitelně naprosto zákonný: předsednictví se každý rok přesouvá z jednoho světového regionu do druhého. Tento rok navrhovala předsedu Afrika a nominovala Libyi. Proti hlasovaly jen USA a Kanada. Ke své věčné hanbě se evropské země zdržely hlasování.

Je výmluvným komentářem na adresu morálního bankrotu OSN, že toto rozhodnutí přichází v okamžiku pro organizaci tak choulostivém. Prezident Bush vyzval OSN, aby dala najevo, že bere vážně svá vlastní závazná rozhodnutí týkající se Iráku: mohla by totiž jinak dopadnout stejně neslavně jako Společnost národů, která se ve třicátých letech projevila jako neschopná, když měla čelit agresivním politickým přístupům nacistického Německa a fašistické Itálie. Zvolit právě teď Libyi do čela orgánu OSN, jenž zodpovídá za lidská práva, sotva pomůže posílit legitimitu a morální autoritu světové organizace.

https://prosyn.org/Sa17LKucs