3

Příležitost pro Latinskou Ameriku

NEW YORK – Značná část světové pozornosti se pochopitelně upírá na dění na Blízkém východě, v Evropě a Asii. Na tyto regiony připadá velká většina globální populace a bohatství, jejich geopolitika vyvolává nejvíc stresu (a nejvážnější důsledky) a v posledních desetiletích – ne-li staletích – zodpovídaly za většinu událostí, které utvářely světové dějiny.

Nezamýšleným důsledkem této soustředěnosti je však to, že řadě vlád, firem a lidí uniká velká část dění v Latinské Americe. Většina aktuálního vývoje v Latinské Americe je přitom dobrá.

Nemusí to být úplně zřejmé. Brazílie, největší země regionu, se ocitá vprostřed závažné politické krize; úřadující prezidentka Dilma Rousseffová možná stane před soudem, zatímco v druhé půli letošního léta se v její zemi uskuteční olympiáda. Zároveň se v roce 2015 smrštila ekonomika o téměř 4 % a na letošek se odhaduje smrštění v podobném rozsahu. Dopady viru zika na veřejné zdraví jsou v Brazílii závažnější než kdekoli jinde. Korupce je hluboce zakořeněná a ve veřejném životě naleptala téměř každého.

Na Brazílii je ale také mimořádné, že se to všechno doposud obešlo bez násilí. Neméně důležité je, že politický proces probíhá v souladu s ústavními nároky a vedou jej nezávisle jednající soudci. Média všech typů o dění náruživě referují. Pro každou zemi je zásadní umět korigovat sebe sama a možná že právě tato schopnost chrání Brazílii před dřívějšími chybami a špatným řízením.