Výzva Evropě k inovacím

LUDWIGSHAFEN – Inovace hrají klíčovou roli při zajišťování trvale udržitelného hospodářského růstu. Přesto jsme zejména v Evropské unii i nadále svědky, jak se lidem, kteří jsou nejlépe uzpůsobeni k tomu, aby vynalézali nové produkty, služby nebo způsoby podnikání, kladou do cesty nejrůznější překážky. Zdá se, že v jádru tohoto problému stojí strach z rizika. Investoři, manažeři a podnikatelé však musí rizika podstupovat, mají-li mít jejich myšlenky šanci na komerční úspěch.

Nikde se o těchto otázkách nediskutuje více a nikde nejsou pochopeny méně než v Evropě. Inovace se staly srdcem projektu Evropa 2020, růstové strategie Evropské komise pro EU. Navzdory faktu, že evropský vědecký výzkum patří mezi nejpokročilejší na světě, však Evropa zaostává za globálními konkurenty ve schopnosti uvádět tyto inovace na trh.

Bez ohledu na to, jakým způsobem se rozhodneme inovace měřit, musí být pro jejich úspěch splněny tři podmínky: kvalifikovaná a vzdělaná pracovní síla, excelentní infrastruktura informačních a komunikačních technologií a vstřícné podnikatelské prostředí. Jinými slovy si úspěšné inovace žádají stabilní a rostoucí ekonomiku, svěží myšlenky a absenci zbytečných a zatěžujících regulací. Role vlády je zde klíčová. A právě tuto roli zřejmě EU špatně pochopila nejméně v jednom důležitém ohledu: v oblasti přístupu k rizikům.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To read this article from our archive, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/K1z7i7t/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.