Jak zabít trest smrti

Konečně se to děje. Po 13 letech vyjednávání, odkladů a váhání bude Valné shromáždění OSN tento měsíc hlasovat o návrhu všeobecného moratoria na trest smrti. Navzdory snaze některých členských států tento návrh blokovat, pozměnit ho nebo ho pohřbít velká většina OSN 15. listopadu připustila návrh k hlasování. Jeho odpůrci byli naštěstí nakonec donuceni bojovat se silnější vůlí, než je ta jejich: s vůlí lidí, kteří – po zrušení otroctví a mučení – chtějí dosáhnout dalšího zlomového bodu pro civilizaci.

Bude prosincové hlasování pouhou formalitou? Zkušenost nás učí být opatrnými. Já osobně jsem zatím lahev šumivého vína neotevřela.

Upřímně řečeno si nejsem ani trochu jistá, zda vlády různých zemí světa akceptovaly nevyhnutelné nebo zda i ty nejzatvrzelejší z nich budou nyní s moratoriem souhlasit. I nadále však věřím, že Valné shromáždění bude jako vždy vědět, jak se k tomuto problému postavit.

https://prosyn.org/NZgKSLAcs