0

EMBARGOED UNTIL SUNDAY, JULY 5TH

Ellen Johnsonová-Sirleafová

MONROVIA – Už více než deset let kráčí velká část Afriky kupředu. Hospodářský růst se zvyšuje, chudoba klesá a demokratické vládnutí se šíří. Hrozí však nebezpečí, že globální finanční krize tento pokrok zvrátí, neboť sníží investice, vývoz a pomoc právě ve chvíli, kdy by se tyto ukazatele měly zvyšovat, abychom navázali na dosažené úspěchy.

Zatímco se mezinárodní pozornost zcela pochopitelně soustředí na události v Dárfúru, Somálsku a Zimbabwe, země napříč kontinentem, jako jsou Ghana, Tanzanie, Mosambik a Libérie, v tichosti od základů mění své ekonomiky. Hospodářský růst v mnoha zemích pravidelně překračuje hranici 5%. Klíčem k tomuto pokroku je silnější africké vedení a zodpovědnější vládnutí. Více než 20 afrických zemí je dnes demokraciemi, oproti pouhým třem v 80. letech. Tyto země zavedly volby založené na principu konkurence, zlepšily lidská práva a podstatně rozšířily svobodu sdělovacích prostředků. Toto úsilí podporuje i stále efektivnější rozvojová pomoc.

Vezměme si například vývoj v mé zemi, v Libérii. Po 14 letech zničující války jsme stáli před obrovskými problémy. Naše demokraticky zvolená vláda spolupracuje s mezinárodními partnery a stále větším počtem soukromých investorů, aby situaci obrátila.