Zdravější, bohatší Afrika

CURYCH – Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou již dlouho předmětem zájmu investorů na rozvíjejících se trzích. Příští velké podnikatelské příležitosti však leží v Africe, regionu vykazujícím druhý nejrychlejší růst na světě. Přibližně ve třetině z 55 států nacházejících se na tomto kontinentu převyšuje roční růst HDP 6% a subsaharská Afrika rostla podle odhadů v roce 2013 tempem 5,1%.

Zahraniční investoři hlásí, že návratnost jejich investic v Africe je vyšší než v jakémkoliv jiném rozvíjejícím se regionu. Do roku 2040 dosáhne počet obyvatel v ekonomicky produktivním věku na tomto kontinentu odhadem 1,1 miliardy osob, takže firmy zde budou mít k dispozici větší trh práce než v Číně nebo v Indii. Hospodářská expanze se navíc neodehrává pouze v městských centrech, ale i v malých městech a vesnicích.

Afrika se však také potýká s velkými problémy. Jednou z největších překážek je nedostatečná zdravotní péče. Populaci sužují nemoci, jimž lze předcházet a které lze léčit. Střední délka života je zde o 14 let pod celosvětovým průměrem. Téměř každý dvacátý člověk ve věkové skupině 15-49 let v subsaharské Africe žije s virem HIV – to je zhruba šestinásobek celosvětového průměru. A každou minutu zemře jedno africké dítě na malárii.

To continue reading, register now.

Subscribe now for unlimited access to everything PS has to offer.

Subscribe

As a registered user, you can enjoy more PS content every month – for free.

Register

https://prosyn.org/JXPBpV7cs