Zdravější, bohatší Afrika

CURYCH – Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou již dlouho předmětem zájmu investorů na rozvíjejících se trzích. Příští velké podnikatelské příležitosti však leží v Africe, regionu vykazujícím druhý nejrychlejší růst na světě. Přibližně ve třetině z 55 států nacházejících se na tomto kontinentu převyšuje roční růst HDP 6% a subsaharská Afrika rostla podle odhadů v roce 2013 tempem 5,1%.

Zahraniční investoři hlásí, že návratnost jejich investic v Africe je vyšší než v jakémkoliv jiném rozvíjejícím se regionu. Do roku 2040 dosáhne počet obyvatel v ekonomicky produktivním věku na tomto kontinentu odhadem 1,1 miliardy osob, takže firmy zde budou mít k dispozici větší trh práce než v Číně nebo v Indii. Hospodářská expanze se navíc neodehrává pouze v městských centrech, ale i v malých městech a vesnicích.

Afrika se však také potýká s velkými problémy. Jednou z největších překážek je nedostatečná zdravotní péče. Populaci sužují nemoci, jimž lze předcházet a které lze léčit. Střední délka života je zde o 14 let pod celosvětovým průměrem. Téměř každý dvacátý člověk ve věkové skupině 15-49 let v subsaharské Africe žije s virem HIV – to je zhruba šestinásobek celosvětového průměru. A každou minutu zemře jedno africké dítě na malárii.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/JXPBpV7/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.