Zdravější, bohatší Afrika

CURYCH – Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou již dlouho předmětem zájmu investorů na rozvíjejících se trzích. Příští velké podnikatelské příležitosti však leží v Africe, regionu vykazujícím druhý nejrychlejší růst na světě. Přibližně ve třetině z 55 států nacházejících se na tomto kontinentu převyšuje roční růst HDP 6% a subsaharská Afrika rostla podle odhadů v roce 2013 tempem 5,1%.

https://prosyn.org/JXPBpV7cs