Velká data pro chudé studenty

WASHINGTON, DC – Země potřebují kvalifikované a talentované lidi, aby vytvářeli inovace, o něž se opírá dlouhodobý hospodářský růst. To platí jak ve vyspělých, tak v rozvojových ekonomikách. Bez investic do vzdělávání a profesní průpravy se to však nestane. Chceme-li skoncovat s chudobou, snížit nezaměstnanost a zastavit rostoucí ekonomickou nerovnost, musíme najít nové, lepší a levnější způsoby výuky – a v ohromném rozsahu.

Tento cíl se může zdát příliš finančně náročný i pro bohatší země; výrazně pomoci by ale mohl důmyslný sběr, analýza a využití dat o vzdělávání. Naštěstí žijeme ve věku, kdy nám informační technologie dávají vhodné nástroje k rozšíření přístupu ke kvalitnímu a dostupnému vzdělávání. Velká data (big data) – objemné, komplexní datové soubory, jež firmy používají k analýze a prognóze spotřebitelského chování – mohou učitelům a společnostem poskytnout bezprecedentní množství informací o vzorcích učení žáků a tím školám pomoci čím dál sofistikovaněji personalizovat výuku.

Skupina Světové banky a její pobočka pro půjčky soukromému sektoru, Mezinárodní finanční korporace (IFC), se snaží tohoto potenciálu využít k podpoře národních vzdělávacích soustav. Nedávno spuštěná iniciativa nazvaná Systémový přístup pro lepší vzdělávací výsledky (SABER) shromažďuje a porovnává komparativní data týkající se vzdělávacích politik a institucí ze zemí po celém světě.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To access our archive, please log in or register now and read two articles from our archive every month for free. For unlimited access to our archive, as well as to the unrivaled analysis of PS On Point, subscribe now.

required

By proceeding, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, which describes the personal data we collect and how we use it.

Log in

http://prosyn.org/h88cLkT/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.