10

Putinovo nebezpečné směřování

NEW YORK – Hrozby plynoucí z krize na Ukrajině jsou tak velké, že je víc nadsadit nelze. Ruský prezident Vladimír Putin otevřeně i vskrytu podněcuje na východě Ukrajiny separatismus a vyhlásil jednostranné ruské právo zasáhnout tam, zcela v rozporu s mezinárodním právem. Provokativními politikami se Rusko dostává na dráhu, kde mu hrozí střet se Západem.

Putin svůj úhel pohledu vysvětlil v nedávném televizním vystoupení: současné mezinárodní hranice Ruska jsou provizorní, určené dějinnými náhodami, například převodem Krymu z Ruska na Ukrajinu v roce 1954 či ruských území na východní Ukrajinu ve 20. letech. Putin tvrdí, že je právem a povinností Ruska bránit etnické Rusy v sousedních zemích, zejména při nahodilosti stávajících hranic.

Jestliže etničtí Rusové volají po návratu do Ruska, tvrdí Putin, Rusko musí jejích volání vyslyšet. Jízlivě divákům připomněl, že východní Ukrajina se za carských dob označovala za „Novou Rus,“ čímž dal jasně najevo, že se novou Rusí může stát opět.

Putin je zjevně přesvědčen, že plodem neústupného tlaku a nároků vůči sousedním státům s cílem podrývat jejich svrchovanost a přimět je ustoupit ruským požadavkům, bude silnější Rusko, lépe schopné postavit se Západu. V nedávné minulosti Rusko ostře oponovalo vojenské intervenci USA a NATO v Libyi, Sýrii a Srbsku s odůvodněním, že Západ porušuje svrchovanost těchto zemí. Teď si Putin nárokuje právo ignorovat suverenitu sousedních zemí pod záminkou, že Rusko pouze brání práva etnických Rusů v zahraničí, až po právo odštěpit se a přičlenit k ruské domovině.