Snižte výdaje, chudé ušetřete

PAŘÍŽ – Proč některé vlády utrácejí více než jiné? Tato otázka je složitější, než vypadá, a to zejména v případě evropských vlád.

Odpověď se může zdát zřejmá, porovnáme-li například Dánsko (kde veřejné výdaje bez úrokových plateb z dluhu dosáhly v roce 2012 výše 58% HDP) a Spojené státy (kde stejný ukazatel činil 35%). Zdá se, že nepopiratelným vysvětlením jsou rozsáhlé veřejné služby a rozvinutý sociální stát. Data jako by potvrzovala proslulý výrok německé kancléřky Angely Merkelové, podle něhož tkví problém Evropy v tom, že představuje 7% světové populace, 25% světového HDP a 50% světových sociálních výdajů.

Z tohoto hlediska čelí evropské vlády nepříjemné volbě. Většina se jich snaží hledat cesty, jak udržet na uzdě veřejný dluh, snížit schodky a seškrtat výdaje, aniž tím zhorší situaci chudších občanů. Soudě podle zkušeností z USA a dalších neevropských zemí se však možná budou muset rozhodnout mezi nesolventností a nerovností. Protože tyto vlády dospěly do fáze, kdy už daně prakticky nelze zvyšovat, nemohou splatit své dluhy a zároveň ponechat sociální výdaje na současné úrovni.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/bM7Rp87/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.