0

Japonsko nesmí dál mlčet

Nedávný průzkum veřejného mínění v Japonsku prokázal, že 68% jeho obyvatel je přesvědčeno, že USA a Británie by neměly zahájit válku proti Iráku. A přesto ani premiér Koizumi ani ministr zahraničí při rozpravách v Dietu, nasem parlamentu, nepronesou nic víc než mdlé ohlasy: ,,Japonsko nemůže reagovat na hypotetickou situaci`` nebo ,,Japonsko nemůže zaujmout rozhodné stanovisko bez vyhodnocení výsledků inspekcí`` a ,,Je v japonském národním zájmu nevyhlasovat, zda jsme pro použití síly nebo proti.``

Jak ale prokazuje krize u sousedů na Korejském poloostrově, Japonsko si nemůže dovolit mlčet ani mlžit ve vztahu k narůstající globální nestálosti.

Proč je Japonsko zdánlivě nedotčené mezinárodními záležitostmi? Země se v otázce vlastní bezpečnosti naprosto spoléhá na USA už déle než padesát let a japonská vláda je v zásadě přesvědčena, že nemá jinou volbu než s USA souhlasit nebo mlčet.

Od konce druhé světové války v Japonsku nedoslo k plně kvalifikované debatě o systému národní bezpečnosti země, při níž by si Japonsko troufalo nesouhlasit se Spojenými státy. Samozřejmě, větsina japonských politiků, žurnalistů i akademiků chápe nezbytnost tohoto postoje. Japonský zvyk vytěsňovat nepříjemné záležitosti ticho jestě prohlubuje a s ním se prohlubují i zahraničněpolitické problémy.