alazzeh1_ JACK GUEZAFP via Getty Images_violence gaza JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Den meningsløse volden i Midtøsten

AMMAN – Angrepet til Hamas 7. oktober og Israels ubarmhjertige militære respons har nok en gang blåst liv i en tilsynelatende endeløs voldsspiral i Midtøsten. Slik situasjonen er nå, er det ingen pågående seriøse forsøk på å få en slutt på denne spiralen. Og utsiktene til å finne en løsning på den israelsk-palestinske konflikten virker lenger unna enn noensinne. Alle de som ønsker fred, må si fra både til israelere og militante islamske fundamentalister.

Da vi vokste opp, lærte de fleste av oss betydningen av å kjenne til og reflektere over ens egen historie. Det var et tegn på karakter. Men i dag har vi med å gjøre med parter som hverken vil gjøre ordentlig rede for tidligere erfaringer eller planlegge for sin fremtid.

Hamas-operasjonen 7. oktober var en mer avansert versjon av tidligere angrep i 2008, 2014 og 2021. Det erklærte målet var å svare på den provoserende okkupasjonspraksisen rundt Al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem og frigjøre palestinske fanger. Men disse angrepene har aldri endret noe på bakken i Gaza. De har gjennomgående forårsaket flere dødsfall på begge sider – som regel fem ganger så mange palestinere som israelere. I tillegg kommer den uunngåelige ødeleggelsen av infrastruktur, den forutsigbare innstrammingen av blokaden og de vedvarende straffereaksjonene mot palestinere (som det stadig større antallet som blir arrestert ved Al-Aqsa).

https://prosyn.org/QiI6jDTnb