Je keynesiánská ekonomie mrtvá?

Od samých počátků kapitalismu je tržní ekonomika vystavena vlivům fluktuací, konjunktur a krachů. Kapitalistické ekonomiky nejsou samopřizpůsobivé: tržní síly by možná jednou přinesly ekonomiku s plnou zaměstnaností, jak tvrdil Keynes, ale to už z dlouhodobého pohledu budeme všichni dávno po smrti . Keynes navrhl pro těžká hospodářská období jasná řešení: měnovou a daňovou politiku. O daňové politice soudil, že je zvlášť důležitá v situacích, kdy měnová politika nemá valnou naději na úspěch.

V rozvinutých ekonomikách je keynesiánská ekonomie alfou a omegou ekonomických prognóz a tvorby politiky. Období rozmachu jsou delší a poklesy mělčejší a kratší, poněvadž keynesiánské recepty fungují. Jistě, teorie i praxe se s dobou vyvíjely a zdokonalovaly. Teorie asymetrické informace je zdrojem většiny mikrozákladů moderní makroekonomiky. Ovšem některé z nejprostších a nejdůležitějších pouček, jež byly formulovány dávno před tím, než se ony mikrozáklady etablovaly - jako třeba fakt, že dočasná snížení daně z příjmů nefungují, zatímco dočasné investiční daňové dobropisy dokáží dělat divy - jsou dnes stejně platné jako kdysi.

Učíme se jak z neúspěchů hospodářských politik, tak z jejích úspěchů. Když si Mezinárodní měnový fond ve východní Asii prosadil významné výdajové škrty, produkce v těchto zemích klesla - přesně podle keynesiánské teorie.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/fNuoTtu/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.