Mezinárodní ekonomická strategie po jedenáctém září

Podle odhadů pojišťoven by se přímé ekonomické náklady teroristických útoků na Spojené státy mohly vyšplhat až na 20 miliard dolarů, nepřímé náklady by však mohly být až stopadesátkrát vyšší, soudíme-li podle vývoje na světových burzách, jejichž hodnota klesla celkem asi o tři biliony dolarů. Tento pokles svědčí o obavě z globálního napětí – dokonce z války –, vyvolané útoky z 11. září. Ekonomickým řešením není stimulační balíček pro americkou ekonomiku, o nějž někteří usilují, nýbrž kroky a opatření, jež upevní víru celého světa v to, že globálně propojená ekonomika bude efektivně fungovat i nadále a bez narušení.
https://prosyn.org/GHbJYPZcs