0

Indie míří do středu světového hospodářského dění

CAMBRIDGE: Před dvaceti lety ukončila Čína dlouhá desetiletí své dobrovolné ekonomické izolace a změnila tím podobu globální ekonomiky. Jiný populační obr, Indie, zahájil svou hospodářskou přeměnu o deset let později. Reformy v Indii byly pozvolnější a jejich důsledky tím pádem méně dramatické, ale na konci téměř deseti let jejich implementace lze říci, že také Indii se podařil historický průlom. V prvním desetiletí 21. století by se tak Indie mohla dočkat zdvojnásobení průměrného příjmu na osobu a zásadního vzestupu svého významu na poli světové ekonomiky.

S jednou miliardou obyvatel – celou jednou šestinou lidstva, jež obývá mnohotvárný subkontinent táhnoucí se od velehor Himálají přes pouště a úrodná údolí řek až k velkoměstům na pobřeží, se Indie vymyká veškerým pokusům o zevšeobecnění. Je to země, kde si na ekonomické scéně podávají ruku informační technologie (Indie již dala světu nemálo špičkových inženýrů a programátorů) s vesnickou chudobou a špínou, která bývá zažranější než leckde jinde. I přes tuto různorodost však můžeme sledovat několik základních trendů:

Indická ekonomika oživila svůj růst po zahájení tržně orientovaných reforem někdy na začátku devadesátých let. Po desetiletích zhruba 3,5% ročního růstu, z něhož zhruba 2 procenta padala na nárůst populace, se dnes Indie těší šestiprocentnímu ročnímu ekonomickému růstu, z něhož na populační růst připadají méně než dvě procenta. S pokračujícími reformami by roční růst mohl dosáhnout až 9 procent. To by vedlo ke zvýšení příjmu na jednoho obyvatele až na 7 procent, což by během jedné dekády stačilo ke zdvojnásobení příjmu na osobu.

Když Indie před půlstoletím získala nezávislost na Británii, vydala se v čele s premiérem Džaváharlálem Nehrúem na cestu mírné, demokratické verze socialismu. Stát si chtěl udržet vedoucí postavení ekonomiky prostřednictvím plánování, velkých státních investic a vlastnictvím klíčových průmyslových podniků. Ovšem stejně jako jinde ve světě, kde se socialismus zkoušel v praxi, byla tato strategie zaručeným receptem na finanční krizi a pomalý růst. Rozuzlení přišlo v roce 1991, ve stejném roce, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Toho roku začala Indie odstraňovat státní plánování, povolila otevřený mezinárodní obchod a začala podporovat konkurenci mezi soukromými firmami. Mezinárodní obchod Indie se od té doby rapidně pozdvihl a ekonomický růst se oživil. Indii se dokonale podařilo vyhnout se východoasijské finanční krizi z let 1997-1999.