0

Hledá se světová poptávka

Německo a Japonsko opět sklouzly do recese. Druhá a třetí největší ekonomika světa opět k růstu úhrnné celosvětové poptávky nepřispívají, nýbrž jej snižují.

Z pohledu německých a japonských občanů jde o špatnou zprávu. Díky prudce se rozvíjejícím globálním technologiím by zvyšování hladiny výstupu a životní úrovně mělo být relativně snadné. Přesto s tím jak německá, tak japonská ekonomika mají už jeden a půl dekády těžkosti. Je jisté, že před patnácti lety všichni očekávali, že současný stav obou ekonomik bude mnohem lepší.

Z pohledu globální politické stability je recese a stagnace v Německu a Japonsku potenciálně ještě horší zprávou. Demokratické vlády uzavírají se svými občany určitou dohodu a získávají dlouhodobou legitimitu na základě své schopnosti zajistit rostoucí životní úroveň a vysokou zaměstnanost.

Krize, deprese a stagnace obrací pozornost lidí k neschopnosti a zkorumpovanosti politiků hlavního proudu, nelegitimním vlivům lobbistických skupin a kretenismu parlamentů. Myšlenky, na něž se upírá pozornost v dobách krize a deprese, nejsou nesprávné. Politici hlavního proudu jsou často neschopní a zkorumpovaní (morálně, ne-li právně), lobbisté mají silný a nelegitimní vliv a zákonodárné sbory jsou často stiženy kretenismem. Neexistuje však jediná země, kde snahy o vyvozování politických závěrů z těchto lidových nálad neskončily katastrofou.