Hupity Dupity a globální finanční nevyváženosti

WASHINGTON, DC: Existuje staré úsloví, které říká: „Máš-li jen kladivo, všechno připomíná hřebíky.“ Nikde se to neprojevuje zřetelněji než v diskusích o obchodním deficitu Spojených států a globálních finančních nevyváženostech, vzhledem ke sklonu ekonomů zužovat většinu hospodářských problémů na otázky úspor. Tato zaujatost úsporami bohužel zkresluje porozumění věci a odvádí pozornost od skutečné výzvy spočívající ve vytváření trhů masové spotřeby v rozvojových zemích.

V účetnictví národního důchodu představují obchodní schodky převahu spotřeby země nad výrobou. Z účetního hlediska je logické obchodní deficity označit za záporné úspory.

Většina ekonomů jde ještě o krok dál a soudí, že deficit USA je způsoben nedostatkem úspor. Avšak poněvadž obchodní deficit jedné země je přebytkem jiné země, předseda Federálního rezervního systému USA Ben Bernanke obhajuje otočení konvenční logiky hlavou dolů: obchodní schodek USA neplyne z nedostatku úspor, ale je důsledkem globálního přebytku úspor – zejména v Číně.

To continue reading, please log in or enter your email address.

To continue reading, please log in or register now. After entering your email, you'll have access to two free articles every month. For unlimited access to Project Syndicate, subscribe now.

required

By proceeding, you are agreeing to our Terms and Conditions.

Log in

http://prosyn.org/aVLWMoc/cs;

Cookies and Privacy

We use cookies to improve your experience on our website. To find out more, read our updated cookie policy and privacy policy.