5

Nový model Evropy

ŘÍM – Je stále zjevnější, že chce-li Evropa překonat krizi, s obvyklými postupy si nevystačí. Potřebujeme Evropu, která bude konkrétnější, méně upovídaná a lépe uzpůsobená současné globální ekonomice. Potřebujeme se zaměřit nejen na konkrétní strategie řešení, ale i na to, jak změnit „politiku“ Evropské unie – tato změna přitom musí klást na nejvyšší příčku agendy hospodářský růst.

Evropa nepotřebuje debatu mezi příznivci úspor a růstu; potřebuje být pragmatická. Dobrým příkladem byla poslední Evropská rada, která řešila dva z nejpalčivějších problémů Evropy: nefunkční trhy práce, jejichž výsledkem je rekordně vysoká nezaměstnanost mladých lidí, a nefunkční úvěrové trhy, na nichž je přístup k financování obtížný a úrokové sazby půjček se v různých částech jednotného trhu výrazně liší.

Výsledek červnového jednání rady byl povzbudivý a na nastoupené cestě musíme pokračovat i v nadcházejících měsících, abychom dosáhli pokroku ve dvou stejně důležitých otázkách: jak podpořit inovace a digitální ekonomiku a jak zajistit konkurenceschopnost evropské výroby.

Potřebujeme vyhodnotit, čeho lze dosáhnout na národní úrovni a co by měly dělat instituce EU. Fiskální konsolidace a národní reformy jsou nezbytné a měly by pokračovat. Našich cílů však můžeme lépe dosáhnout v rámci EU, jež bude spíše podporovat než brzdit národní akce na podporu růstu a zaměstnanosti. Nedávné rozhodnutí Evropské komise poskytnout členským státům jistou volnost v oblasti produktivních veřejných investic napojených na strukturální fondy EU je vítaným krokem tímto směrem.