1

Jak ozdravit agendu globálního zdraví

LONDÝN – 25. září se v New Yorku sejdou světoví lídři na mimořádném zasedání OSN, aby narýsovali cestu k novému souboru Cílů udržitelného rozvoje (CUR). Potenciál, popsaný jako „generační příležitost,“ mají skutečně velký. Náznaky však zatím napovídají, že by mohlo dojít ke zmaření cílů optimálního zdraví.

CUR nahradí Rozvojové cíle tisíciletí (RCT), které byly přijaty roku 2000 a vyprší v roce 2015. Jak se ukázalo, RCT přispěly k podnícení politické vůle a zacílení finančních prostředků na omezený soubor základních potřeb v zemích s nízkými a středně vysokými příjmy. Zlepšily se životy milionů lidí, zejména v subsaharské Africe.

Rámec CUR byl rok předmětem širokých konzultací, lobbingu a debaty. V několika oblastech se rýsuje konsenzus: nové cíle by se měly vypořádat s nedokončenými RCT, měly by se zaměřit nejen na chudobu, ale i na planetární meze, včetně změny klimatu, a rozsahem by měly být univerzální a výzvy jako rozšiřující se nerovnost řešit jak v chudých, tak v bohatých zemích.

Cíl univerzálního zdraví je také velmi opodstatněný. Některé zdravotní problémy, například zanedbané tropické nemoci, jsou příznačné výhradně pro rozvojové země, zatímco jiné, jmenujme AIDS, tuberkulózu, malárii a mateřskou úmrtnost, chudé země postihují nepoměrně víc. Z velké části se však v uplynulém desetiletí ustálil soubor celosvětových neduhů, jimž jde na vrub velká většina zdravotních obtíží a předčasných úmrtí ve všech oblastech světa. Navržená zdravotní agenda bohužel tento trend podle všeho přehlíží.