4

Neotálejme s finančním začleňováním

KUALA LUMPUR – Zpřístupněním finanční soustavy nejchudším lidem světa lze uvolnit jejich ekonomický potenciál, zlepšit jejich životy a prospět širší ekonomice. Není tedy překvapením, že se finanční začleňování chudých lidí stalo významnou součástí veřejné politiky. Centrální banky a regulátoři z celého světa se stavějí do čela tohoto úsilí, když vedle tradičního mandátu udržovat měnovou a finanční stabilitu dávají prioritu také finančnímu začleňování.

Finanční začlenění znamená poskytnutí příležitosti 2,5 miliardám lidí na světě, kteří nejsou klienty žádné banky a nemají dostatečné finanční zaopatření, takže dosud nebyli účastníky formální finanční soustavy. Díky finančnímu začlenění se těmto lidem pomůže vybřednout z chudoby a zařadit se do hlavního ekonomického proudu. Větší finanční vstřícnost slibuje soudržnější společnost a vyváženější růst a rozvoj.

Navíc i finanční soustavy samotné mohou těžit z toho, když budou přístupnější a pokrokovější. Další spotřebitelé participující na formální finanční soustavě posílí národní ekonomiku a potažmo obohatí ekonomiku globální. Jak se rozvojové země posouvají směrem ke středněpříjmovému statusu, představuje finanční začleňování klíčovou složku trvalého pokroku.

V zemích s nízkou mírou finančního začlenění spotřebitelům nezbývá než se spoléhat na neregulované neformální služby. Tyto podřadnější náhražky často znamenají přemrštěné náklady pro vypůjčovatele – a financování, které je obvykle příliš krátkodobé na produktivní investiční činnost. Absence ochrany spotřebitele a regulačních i dohlížecích rámců navíc odhaluje slabiny neformálních činností, které mohou poškodit vypůjčovatele a ohrozit finanční stabilitu.