0

Dostavila se globální stagdeflace?

NEW YORK – Poslední makroekonomické zprávy ze Spojených států, dalších rozvinutých ekonomik i rozvíjejících se trhů potvrzují, že globální ekonomika bude v roce 2009 čelit těžké recesi. V USA začala recese v prosinci 2007 a potrvá nejméně do prosince 2009 – bude to nejdelší a nejhlubší recese v USA od konce druhé světové války, přičemž celkový pokles HDP možná přesáhne 5%.

Recese v dalších rozvinutých ekonomikách (v eurozóně, Velké Británii, Evropské unii, Kanadě, Japonsku, Austrálii a na Novém Zélandě) začala ve druhém čtvrtletí roku 2008, než finanční chaos v září a říjnu dále zhoršil globální úvěrové zadrhnutí. Od té doby je tento pokles ještě výraznější.

Tvrdé přistání začínají pociťovat také rozvíjející se trhy, poněvadž recese v rozvinutých ekonomikách, klesající ceny komodit a odliv kapitálu si vyžádaly daň na růstu. Kvůli nízkým cenám komodit by měl svět v roce 2009 očekávat stav blížící se recesi také v Rusku a Brazílii. Čínu a Indii pak čeká prudké zpomalení, které se pro tyto země bude rovnat tvrdému přistání (růst zdaleka nebude odpovídat jejich potenciálu).

Lépe si nepovedou ani další rozvíjející se trhy v Asii, Africe, Latinské Americe a Evropě a některé z nich možná zakusí otevřenou finanční krizi. Těžké finanční tlaky již dnes pociťuje více než deset rozvíjejících se ekonomik: v Evropě jsou to Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko a Ukrajina, v Asii Indonésie, Jižní Korea a Pákistán a v Latinské Americe Argentina, Ekvádor a Venezuela. Většina těchto ekonomik se může vyhnout nejhoršímu, pokud vhodně upraví svou politiku a pokud jim mezinárodní finanční instituce (včetně MMF) poskytnou dostatek úvěrů na krytí jejich vnějších finančních potřeb.