Žně hladu

New York – Nedostatek potravin je příčinou hladovění lidí jen zřídka. I dnes je na světě potravin dostatek, vzhledem k letošní nadúrodě, avšak větší počet lidí si nemůže dovolit nákup potravin, které potřebují. Řešení této narůstající krize je cílem Globální konference o potravinové bezpečnosti, která se bude konat 3. až 5. června v Římě.

I před současnými nárůsty cen potravin trpěla podle odhadů chronickým hladověním miliarda lidí a další dvě miliardy postihovala podvýživa, takže celkový počet lidí žijících v potravní nejistotě dosahoval asi tří miliard čili bezmála poloviny světové populace. Na přímé či nepřímé následky podvýživy zemřelo každý den zhruba 18 tisíc dětí. Je jasné, že nedávné nárůsty cen potravin pravděpodobně povedou k dalšímu zvýšení počtu lidí vystavených potravinovému stresu.

Teď je naléhavě zapotřebí financovat stávající programy potravinové pomoci, abychom se vypořádali s přibývající poptávkou po potravinách, odvrátili další sociální nepokoje a zajistili, že zemědělci se dostanou k nákladnějším zemědělským vstupům, jež potřebují na příští období sadby. Zatímco však budeme reagovat na současný stav humanitární nouze zapříčiněný vyššími cenami potravin, nesmíme pouštět ze zřetele dlouhodobější problémy, které podkopaly potravinovou bezpečnost v posledních desetiletích. Je zjevné, že ve věci potravinové bezpečnosti naléhavě potřebujeme „novou úmluvu“.

https://prosyn.org/N8uwuoacs